VOG vereist ?

Tijdens de bijeenkomst van verSTERKEn BUURTgericht werken op 21 november 2016 kwam de vraag aan de orde of voor vrijwilligers van buurtorganisaties een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist is.
Dat is niet het geval.

Een VOG is wel verplicht voor de volgende beroepen/sectoren/aard werkzaamheden:

-Politieke ambtsdragers
-Visum aanvragen
-BOA’s
-Adoptie aanvragen
-Gezondheidszorg
-Peuterspeelzalen
-Onderwijs
-Juridische Dienstverleners
-Taxibranche
-Voogdij aanvragen
-Lidmaatschap schietvereniging
-Financiële diensten

maar daar vallen buurtorganisaties dus niet onder.

Vanzelfsprekend staat het iedere buurtorganisatie vrij daar (indien gewenst) eigen afspraken over te maken.

Deze pagina delen

    Comments are closed.