Wat doet Heerlen ?

Beleidsstukken van de gemeente

De volgende nota’s vormen het fundament voor de aanpak van de Gemeente Heerlen:

Uitgangspunten drie decentralisaties (110 kB)

Beleidskader Sociaal Domein (5.171 kB)

WMO Beleidsplan 2014-2018  (3.384 kB)

 

Buurtsteun

Buurtsteun wordt wel omschreven als: het geheel van binnen een buurt voorkomende formele en informele netwerken van waaruit bewoners elkaar ondersteunen bij zorg- en hulpvragen, gebruikmakend van eigen kracht en vertrekkend vanuit een positieve beleving van hun (sociale)leefomgeving. In die zin is buurtsteun vast verbonden aan het begrip vitale buurt.
Dat is nog redelijk abstract.
In onderstaande notities wordt onderzocht wat buurtsteun zou kúnnen zijn, welke randvoorwaarden een rol spelen en wat je zou kunnen doen om die randvoorwaarden te versterken. In de bijlage worden veel voorbeelden gegeven.

Over buurtsteun (668 kB)

Over buurtsteun Voorbeelden (608 kB)

In elke buurt in Heerlen wordt gewerkt aan het ontwikkelen en/of versterken van buurtsteun.
Iedere buurt heeft daarvoor een procesbegeleider in de persoon van een gebiedsregisseur of een opbouwwerker.
Meer informatie over die aanpak bij de afdeling Buurtgericht Werken van de gemeente.

 

Sociaal Buurtteam

De gemeente heeft twee brochures uitgegeven over het sociaal domein:

– De Brochure-Sociaal-Buurtteam geeft uitleg over het sociaal buurtteam en is bedoeld voor bewoners

– De Brochure-Toegang-tot-Zorg is vooral bedoeld voor professionals en vrijwilligers

 

Deze pagina delen

    Comments are closed.