SCP: krachtwijkenbeleid geen effect

Ongeveer zes jaar geleden is gestart met een extra inspanning om de 40 wijken in Nederland met de grootste achterstand een stevige impuls te geven.

Aanvankelijk sprak men van “Vogelaarwijken”, later werd dat “krachtwijken”. In Heerlen betrof dat Meezenbroek-Schaesbergerveld-Palemig (MSP).

Op 30 juli presenteerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de resultaten van een evaluatie-onderzoek: Werk aan de wijk (949 kB).
Het SCP trekt een harde conclusie: “De conclusie van dit onderzoek kan niet anders zijn dan dat het krachtwijkenbeleid geen onderscheidende, gunstige leefbaarheidseffecten heeft gesorteerd.”

Natuurlijk valt deze algemene conclusie te nuanceren: zo is de participatie door bewoners juist gedaald (terwijl dat een van de speerpunten was) en heeft de sloop van flats wel een positief resultaat gehad.
Bovendien heeft het SCP de effecten gemeten aan de hand van een vergelijking met wijken waar geen extra inspanning is gedaan. Gaan beide voor- of achteruit, dan is de conclusie dat de inspanning geen aanvullend effect heeft. Met andere woorden: is een krachtwijk vooruit gegaan, maar zijn de andere wijken dat ook, dan heeft het blijkbaar niet aan de extra inspanningen gelegen.

In het rapport staan geen gegevens van de afzonderlijke wijken. Daarin is dus niet te lezen hoe een en ander voor MSP uitpakt. Veel gegevens en het verloop daarvan door de jaren heen zijn echter terug te vinden in de buurtmonitor. (link naar website)
Omdat de gegevens van de buurtmonitor tot 2011 reikten, en de projectgroep MSP behoefte had aan recentere gegevens, heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek in 2012 in MSP aanvullend onderzoek gedaan. De gegevens daarvan staan in de notitie MSP totaal. (1995 kB)
Voor zover mogelijk zijn de gegevens samengevoegd en het resultaat daarvan vind je in Buurtmonitor MSP 2001 2012. (19 kB).

Platform 31 heeft van de reacties op het rapport een Mattermap gemaakt.

 

Deze pagina delen

    Comments are closed.