De Caleidoscoop

Verkiezingen 2014: bekijk de (totstandkoming van) bestuurlijke programma’s door de Caleidoscoop !

Van de Caleidoscoop-website:

“De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 markeren een nieuwe fase in de Nederlandse lokale democratie. Politieke partijen zoeken naar een nieuw antwoord op de vraag hoe maatschappelijke initiatieven moeten worden gewaardeerd.
In veel gemeenten hebben die partijen in hun programma’s teksten opgenomen over het belang van initiatieven door bewoners en ondernemers, over zelforganisatie en gemeenschapsvorming, over burger- en overheidsparticipatie, over een faciliterende houding en werkwijze van ambtenaren en vormen van co-productie tussen overheid en burgers. Dit geheel valt te betitelen als een inzet op een lokale democratische vernieuwing. Die beweging steunen wij van harte. We kennen echter ook de valkuil van vrijblijvendheid. Uiteindelijk kunnen, zelfs met deze intenties, oude patronen en bestuurlijke onderonsjes dominant blijven. Niet uit onwil maar uit onmacht.
Er is vaak te weinig aandacht voor de doorwerking van een nieuwe bestuurscultuur in alle kamers en uithoeken van het openbaar bestuur, gebrek aan ervaring in het met behulp van dialoog met de samenleving vorm geven van lokaal bestuur en onhandigheid bij het omgaan met initiatieven die niet in het beleid passen. De collegevormingen in de weken na de verkiezingen zijn de cruciale fase om daarin verandering te brengen. Daarom richten we ons met de Caleidoscoop op die fase.”

De Caleidoscoop bestaat uit vijf spiegels (vandaar caleidoscoop) met vragen die je helpen om het nieuwe bestuurlijk programma en de totstandkoming te beoordelen vanuit het oogpunt van burgerparticipatie.

“Uiteindelijk draait het om het vermogen van bestuurders en ambtenaren om initiatiefnemers in de gemeente te behandelen als mensen waar je trots en zuinig op moet zijn. Daar zou in de politiek en in het personeelsbeleid op moeten worden geselecteerd en in opgeleid. Als het goed is ontstaat er dan niet een cultuur waarin bestuurders en ambtenaren op hun handen gaan zitten maar er plezier in hebben om dag na dag een nieuwe aanpak uit te proberen die naar meer smaakt: Samen maken we de stad en de gemeenschap.”

Je vindt meer informatie en de vijf spiegels op de aparte website.

 

 

 

Deze pagina delen

    Comments are closed.