Wie doet wat in de buurt ?

In de buurt zijn verschillende professionals werkzaam, elk vanuit hun eigen discipline, maar altijd in samenwerking met anderen. Zo wordt gewerkt aan een integrale aanpak.

Procesbegeleider
Leefbaarheid en Veiligheid
Coördineert de uitvoering van het Buurtplan Leefbaarheid en Veiligheid en helpt diverse andere betrokken partijen hun werkzaamheden op elkaar af te laten stemmen.
De Buurtplannen L & V zijn onderdeel van het Integrale Veiligheidsbeleid.
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
(BOA)
Aan iedere buurt is een vaste BOA van Bureau Handhaving toegewezen. Naast zijn werkzaamheden in het algemeen onderhoudt de BOA nauw contact met de wijkagent en andere partijen in zijn buurt.
Coördinator bureau handhaving De coördinator bureau handhaving stemt de werkzaamheden van de boa’s binnen één stadsdeel op elkaar af.
Wijkagent De wijkagent verricht buurtgebonden politietaken en onderhoudt contact met de diverse partijen binnen een buurt.
Coördinator Stadsbeheer De coördinator stadsbeheer stuurt vanuit de afdeling Beheer en Onderhoud de werkzaamheden in de openbare ruimte aan.
Stadsdeelcoördinator De stadsdeelcoördinator stemt de werkzaamheden in de fysieke ruimte binnen buurten op elkaar af en vormt de verbinding tussen buurt/bewoners en afdeling.
Gebiedsregisseur De gebiedsregisseur ondersteunt buurtorganisaties en vormt de schakel tussen buurt en bewoners en de gemeente. Binnen de gemeente draagt de gebiedsregisseur bij aan een integrale aanpak vanuit de verschillende beleidsterreinen.
Procesbegeleider Buurtsteun De procesbegeleider buurtsteun ondersteunt de buurt bij het ontwikkelen van buurtsteun, d.w.z. alles op het gebied van zorg en welzijn dat bewoners onderling voor elkaar kunnen betekenen.
Buurtwethouder De buurtwethouder is het aanspreekpunt voor buurtaangelegenheden en hij vervult een soort van ombudsfunctie in gevallen dat dat aan de orde komt. Het college heeft daarmee een zichtbaar en herkenbaar gezicht in de buurt.

 

Een overzicht per 19 juni 2017 van de functionarissen die binnen de buurt bovengenoemde taken vervullen vindt u in Functionarissen per buurt 20170619

 

 

Deze pagina delen

    Comments are closed.