Transities Sociaal Domein

Het zal niemand ontgaan zijn dat binnen het Sociaal Domein (o.a. zorg, jeugdzorg, arbeid) grote veranderingen op stapel staan: met ingang van 1 januari 2015 komen veel taken van de rijksoverheid en de provincie over naar de gemeente. Helaas komt maar een gedeelte van het budget mee.
Maar ziet de een het als bedreiging, een ander ziet juist kansen: het credo is immers dat de burger weer in staat gesteld moet worden zélf de regie te voeren over zijn leven en de oplossing van problemen die hij daarin tegenkomt. Met ondersteuning waar nodig en soms de inzet van professionele zorg. Sociale netwerken (vrienden, familie, buren, buurt) gaan een grotere rol spelen.
Gemeenten, ook Heerlen, zijn druk bezig zich op deze nieuwe taken voor te bereiden.

Maar waar gaat het nu eigenlijk precies om ?
In een filmpje van 17 minuten wordt de grote lijn geschetst, de aanleiding, maar het staat ook stil bij het belang van het betrekken van de burger daarbij.

Bekijk het filmpje.

Gaat dit ook iets betekenen voor buurtorganisaties ? Is het een onderwerp binnen uw buurtorganisatie ?
Moeten buurtorganisaties bijvoorbeeld een rol spelen bij het laten ontstaan van die sociale netwerken ? Hoe dan ?
Zou u dat willen, of juist niet ?
Vindt u het zinvol op deze plek geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen op dat gebied in Heerlen ?

Laat hieronder een reactie achter !

 

 

Deze pagina delen

    Comments are closed.