Leefbaarheid en veiligheid

(klik op de titel om een document te openen)

Buurtpreventie is niet zonder risico (322 kB)

Buurtpreventie kán een goede aanpak zijn om de veiligheid in de buurt te vergroten.
Maar het is geen middel dat altijd en overal toepasbaar is. Het effect is meestal tijdelijk en soms kleven er zelfs risico’s aan.
Vasco Lub deed er onderzoek naar. Het in de titel genoemde artikel is gebaseerd op zijn onderzoeksrapport.

Gebiedsscan_Criminaliteit_en_Overlast_2013 (1.294 kB) 

De Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast 2013 van de gemeente Heerlen is samengesteld door het robuust basisteam Heerlen (bestaande uit de BE Heerlen Centrum/Zuid en Heerlen Noord) van het politiedistrict Parkstad eenheid Limburg. Met deze gebiedsscan informeert de politie het bestuur over lokale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Onderscheid in leefbaarheid  (3.346 kB)

De leefbaarheid in Nederland lijkt zich de laatste vier jaar te stabiliseren. In de jaren voor 2008 was er nog sprake van forse schommelingen. Die hebben zich de afgelopen vier jaar landelijk gezien niet voorgedaan.
In verschillende typen wijken, steden en regio’s komen echter relevante verschillen voor.

leefbarometer Heerlen 2012 (121 kB)

Deze tabel is afkomstig van leefbaarometer.nl en laat voor de Heerlense buurten zien hoe de leefbaarheid in 2012 gewaardeerd wordt.
Ook is te zien hoe de leefbaarheid zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Stadsparken Gebruik en Beleving van Ontmoeting  (5.134 kB)

De functie van openbare ruimte, en openbare stadsparken, is primair de sociale functie.
Parken worden gebruikt door vele verschillende bevolkingsgroepen, voor zowel recreatieve activiteiten als functionele activiteiten.
De hoofdvraag in dit onderzoek is: In hoeverre beleven oudere volwassenen het park in hun wijk als ontmoetingsplaats en wat is de relatie met de wijze van gebruik van het park en de veiligheidsperceptie daarvan ?

Publicatie Levendige en veilige openbare ruimte (1.303 kB)

In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe professionals (zoals beleidsmakers en ontwerpers) en gebruikers verschillende stedelijke openbare ruimten beleven en beoordelen. De ruimten die zijn onderzocht, zijn ‘secundaire’ openbare ruimten genoemd.
Dat zijn niet de meest bekende en markante openbare ruimten in steden , maar ruimten die – ondanks dat de meeste stadsbewoners ze wel kennen – vooral betekenis hebben voor de wijk waarin zij gesitueerd zijn.

 

 

Deze pagina delen