Heerlense politiek

Enkele documenten uit de Heerlense politiek, aangevuld met interessante andere politieke documenten.

(klik op de titel om een document te openen)

Coalitieakkoord 2018-2022

Dit document vormt de basis van het college voor de huidige periode.
Het geeft richting aan de programma’s van de gemeentebegroting.

MBP 2015_2018 en Begroting_2015 (2.311 kB)

Het meerjarig bestuurlijk programma (MBP) is een nadere uitwerking van de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (van de vorige periode !) en geeft antwoord op de vraag wat de gemeente de komende vier jaar wil bereiken, wat ze daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten. Per programma worden de ambities geschetst. De voortgang in het realiseren van deze ambities wordt beschreven aan de hand van de kernthema’s. Ook wordt stilgestaan wij stil bij een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de stad.
Dit document bevat tevens de begroting 2015.
LET OP: Het MBP en de begroting moeten nog worden vastgesteld ! Bespreking vindt plaats in de vergadering van de gemeenteraad op 5 en 6 november 2014.

begroting_2017__gecorrigeerde_versie_3_november_2016_ (1,58 mB)

 

StadsvisieHeerlen2026_LR11  (1838 kB)

Het Meerjarig Bestuurlijk Programma richt zich op de vier jaren die een coalitieperiode normaliter duurt.
Er bestaat echter ook een visie voor de langere termijn en die is beschreven in deze stadsvisie.
Om snel te zien waar in de stadsvisie over buurten wordt gesproken kun je ook het volgend document downloaden: Buurten in Stadsvisie (366 kB).

 

Analyse Regeerakkoord VVD PVDA  (114 kB)

De analyse is gemaakt door Platform 3, de kennisorganisatie voor stad en regio, en kijkt onder andere naar de rol van de gemeenten en die van de burger volgens de thema’s Goed Leven, Goed Werken en Goed Wonen.