Gemeentebegroting 2018

In de commissievergadering Maatschappij en Financiën van 11 oktober is de Begroting 2018 van de Gemeente Heerlen besproken.
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 8 november 2017.

Door de begroting heen staan op verschillende plekken passages die van belang (kunnen) zijn voor buurtorganisaties.
Denk aan veiligheid, sociaal domein, groen enzovoort.
Buurtgericht Werken als zodanig wordt besproken op pagina 67.

Lees hier de begroting en het bijlagenboek 

 

Deze pagina delen

    Comments are closed.