Fusie Heerlen-Landgraaf

Het zal niemand ontgaan zijn: zowel BMC als het Expertteam adviseren na het onderzoeken van vier mogelijke samenwerkingsvarianten te gaan voor de meest vergaande: een fusie tussen Heerlen en Landgraaf (herindeling).

Aan dat advies zijn veel gesprekken vooraf gegaan.
Een van de terugkerende thema’s betreft het  gegeven dat bewoners hun identiteit koesteren en het belangrijk vinden dat de buurt als leefomgeving een belangrijke rol blijft spelen.

In het rapport van het Expertteam resulteert dat onder andere in de aanbevelingen:
“5.2.1 Koester de identiteit op buurtniveau door het buurtgericht werken te versterken. Bespreek met elke buurt hoe dat in die betreffende buurt het beste kan en leg dat vast. Leg dat in een beleidskader vast.” en
“5.2.3 Analyseer samen met elke buurt de vitaliteit van de verenigingen, het belang hiervan voor elke buurt en welke voorzieningen nodig en levensvatbaar zijn om die vitaliteit en de buurtidentiteit te ondersteunen. Betrek hierbij ook de spreiding van bovenwijkse voorzieningen. Een beslissing over het zwembad is in dat verband wenselijk.”.

Hoe een en ander aangepakt gaat worden is nu nog niet bekend.

De rapporten en andere documenten vindt u op de speciale website.

Inloopbijeenkomsten

Het expertteam en BMC willen graag uitleg geven over hoe ze tot hun adviezen zijn gekomen. Daarom worden twee inloopbijeenkomsten gehouden waar de onderzoekers aanwezig zullen zijn. Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen geïnteresseerden met de onderzoekers in gesprek gaan en vragen stellen.

De inloopbijeenkomsten met BMC en het expertteam vinden plaats op:

  • 29 november in Landgraaf, Sjtee Uul, Sloterstraat 86
  • 7 december in Heerlen, Corneliushuis, Groeet Genhei 14

Op beide avonden kunnen geïnteresseerden binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.

 

 

Deze pagina delen

    Comments are closed.