Klik op de naam om de website in een apart venster te openen.

Behalve bij onderstaande fondsen kun je ook eens kijken bij de Heerlense Buurtactieregeling

Subsidieloket

Sinds 1 oktober 2017 kun je via heerlen.nl gratis gebruik maken van het subsidieloket van vindsubsidies.nl.
Dit financieringsloket geeft een overzicht van alle relevante subsidiemogelijkheden en fondsen voor zowel individuele burgers als verenigingen en stichtingen in de gemeente. Plaatselijke verenigingen, stichtingen, sportclubs en musea kunnen 24/7 gratis gebruik maken van deze database die inzicht geeft in alle lokale, regionale, provinciale, nationale en Europese subsidiemogelijkheden.
De database wordt 24/7 actueel gehouden door het researchteam van Vindsubsidies.nl,de grootste en meest geraadpleegde subsidiedatabase van Nederland

Wecycle

Dit najaar voert Wecycle (de organisatie die in NL de inzameling en recycling verzorgt van elektrische apparaten en energiezuinige lampen) een inleveractie waarbij lokale goede doelen kans maken op een cheque van € 1.000,-. Inwoners die van 1 oktober t/m 31 december 2016 oude elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij de milieuparken scoren punten voor het lokale goede doel en maken zelf ook kans op een prijs.

Oranjefonds

“Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden we € 30 miljoen aan onze doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 7000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.”

Burendag

Het Oranjefonds organiseert Burendag, het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Wanneer jezelf Burendag organiseert kun je hier een bijdrage van maximaal € 450,- aanvragen.

NLdoet

Het Oranje Fonds organiseerde op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
In 2017 vindt NLdoet plaats op 10 en 11 maart. Je kunt tot 31 januari 2017 een financiële bijdrage van maximaal €400,- aanvragen.
De voorwaarden staan op de website.

Appeltjes van Oranje 2016

Het Appeltje van Oranje is een jaarlijkse prijs voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een bedrag van € 15.000,=.
Aanmelden voor 2016 is niet meer mogelijk. Wanneer de aanmelding voor 2017 wordt geopend, wordt dat hier vermeld.

Onze Buurt

“De wedstrijd Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken. Voor het beste buurtplan  leggen de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg een startkapitaal klaar van € 50.000,=. We vinden het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de wijk en samenhang opzoeken.
Met het project Onze Buurt zoeken we samen met het Oranje Fonds, de regionale zender L1 en A en C Media naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste Limburgse sociale initiatieven.”
In maart 2016 is een nieuwe ronde gestart. Je kon inschrijven tot 1 juni 2016.

In 2013 was het dierenpark in Hoensbroek, een project van de vier Hoensbroekse buurtorganisaties, een van de zes genomineerden ! Meer informatie over dit project vind je o.a. op de website van Nieuw Lotbroek.
In 2014 heeft Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek gewonnen met het idee om portieken en de omgeving van flats door bewoners en verslaafden samen te laten pimpen in het Portiekproject Hoofdstraat West. Bekijk het filmpje van dit project.

Kern met Pit

“Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit dagen we bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro.”
Voor de editie 2018 kun je inschrijven tot 31 oktober 2017.

In 2012 behaalde Aarveld/Bekkerveld het predicaat, in 2013 was Vrieheide een van de deelnemers.

Meer dan handen vrijwilligersprijzen

Tot en met 23 september 2016 kunt u zich inschrijven voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016, die worden uitgereikt op 7 december, op internationale vrijwilligersdag.
Inschrijven kan t/m 23 september a.s. in drie categorieën:

  • Landelijke vrijwilligersorganisaties en -projecten.
  • Lokale/regionale vrijwilligersorganisaties en –projecten
  • VriendenLoterij Passieprijs voor individuele vrijwilligers.

Op de website vind je meer informatie over de prijzen, de categorieën, de voorwaarden en het inschrijven.

Groen en Doen

Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ en stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad. De afgelopen twee jaar zijn met Groen en Doen 100.000 mensen geholpen met natuureducatie of bij het opstarten van groene projecten in de buurt.
Op dit moment kunnen geen projecten worden ingediend, maar er komt in het najaar van 2016 mogelijk nieuw geld beschikbaar.
Bezoek daarom af en toe de site voor de mogelijkheden.

Voor je buurt

Voor je Buurt is een crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven. Iedereen met een goed idee voor de buurt kan via deze website geld inzamelen en hulp vragen om het idee te realiseren. Bewoners, maar ook bedrijven, kunnen hier geld doneren, of tijd, ruimte en materiaal ter beschikking stellen.
Om direct naar de initiatieven in Parkstad te gaan klik je hier.

Specsavers steunt

Dankzij onze Stichting kunnen we lokale liefdadigheidsinstellingen, goede doelen en verenigingen, zoals een kinderboerderij, jeugdvereniging, bejaardentehuis of dierenambulance, financieel ondersteunen. Zo geeft Specsavers iets terug aan de lokale gemeenschap. Een waardevolle bijdrage. Onze stichting heeft zelf geen winstoogmerk.
Omdat alle winkels van Specsavers een steentje bij willen dragen aan de lokale gemeenschap, geven ze per verkochte bril of hoortoestel een vast bedrag aan de Stichting. Dit bedrag schenken we onder andere aan lokale doelen die de samenleving ten goede komen. Ieder jaar- aan het einde van de spaarronde – maken alle Specsavers-winkels de betreffende goede doelen in de buurt blij maken met een donatie.
Inschrijving voor spaarronde 2017 is mogelijk tot en met 14 november 10.00 uur.

 

 

Weet je nog een interessante website ? Geef het door via het contactformulier in het menu ‘Contact’

Deze pagina delen