Buurtrechten: goed idee ?

Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) gelooft in de kracht van actieve burgers.
Op haar website schrijft ze:

” Nu de overheid veel moet bezuinigen en er steeds duidelijker en meer wordt ingezet op burgerkracht en burgerverantwoordelijkheid zien ook overheden zelf dat de verhoudingen scheef zijn. Natuurlijk is het raar dat bewoners uit een wijk lijdzaam moeten toezien hoe hun buurthuizen wegbezuinigd worden, terwijl ze het zelf zouden willen en kunnen overnemen. Natuurlijk is het vreemd dat bewoners moeten betalen voor een slecht functionerende vuilnisophaaldienst terwijl er voldoende (werkloze) bewoners zijn die dit graag zouden willen doen. Ook is het raar dat er bij bestemmingsplannen vaak niks aan bewoners wordt gevraagd, terwijl dit tenslotte de eerste belanghebbenden zijn!

Daarom is het nu, meer dan ooit, tijd voor de invoering van buurtrechten. Het LSA heeft, geïnspireerd op de Localism Act uit Engeland, een pakket buurtrechten ontworpen waarmee burgerinitiatieven worden gestimuleerd. Door het (lokaal) invoeren van deze rechten krijgen gemeenschappen en groepen individuen meer bevoegdheden, passend bij de verantwoordelijkheden die ze in deze tijd ook toegeschoven krijgen. Er ontstaat een meer actieve en betrokken samenleving, met minder bureaucratie en minder onvrede.” 

Lees de door de LSA ontworpen Buurtrechten en reageer:
Denk je dat het haalbaar is ?
Welke onderdelen wel, welke misschien niet ?
Heb je in je eigen buurt een voorbeeld waarvoor je een beroep op Buurtrechten zou kunnen overwegen ?

 

Deze pagina delen

    Comments are closed.