Bewonersbudgetten

Eén manier om bewonersparticipatie te bevorderen is het ter beschikking stellen van bewonersbudgetten.
Zo hebben we in Heerlen in 2008-2010 de “Buurtactie” gekend en is het vast beleid buurtorganisaties zeggenschap te geven over een deel van het budget openbare ruimte.

Bewonersbudgetten_wat_schuift_het (6628 kB)

Deze nota verscheen in 2010 en is feitelijk geschreven voor ambtenaren.
Uit de inleiding:
“We zijn inmiddels al enige tijd bekend met het fenomeen van de wijk- en bewonersbudgetten. Gemeenten die (gaan) werken met budgetten sluiten aan bij een ontwikkeling die al langer gaande is: meer zeggenschap en verantwoordelijkheid voor burgers zelf. … De bestuurscultuur lijkt te veranderen: steeds vaker krijgen ook burgers toegang tot macht en middelen.

Geleerde lessen
Deze publicatie doet verslag van de lessen die deelnemende ambtenaren …geleerd hebben. We besteden hierbij vooral aandacht aan de gevolgen voor de ambtenaar. Wat zijn de valkuilen? Wat zijn de succesfactoren? En hoe kun je als beleidsambtenaar laveren tussen de tragere gemeentelijke organisatie en de dynamiek in de buurt? Kant-en-klare antwoorden bieden we niet. Wel vindt u handvatten om zelf in uw gemeente aan de slag te gaan met bewonersbudgetten.”

 

 

Deze pagina delen