Klik op de naam om de website in een apart venster te openen.

parkstad-limburg.buurtmonitor

In de buurtmonitor vind je een ongelooflijke schat aan gegevens over je eigen en andere buurten: samenstelling bevolking, veiligheid, waardering voor de buurt, enzovoort, enzovoort.
Ook de gegevens van eerdere jaren staan vermeld zodat je ook kunt zien hoe een en ander zich ontwikkeld heeft.
Het laatste burgeronderzoek heeft plaatsgevonden in 2013.
De rapportage vind je in Burgeronderzoek Heerlen 2013.

Heerlen in cijfers

Deze website biedt u als (toekomstig) inwoner, ondernemer, scholier, ondernemer, ambtenaar, etcetera cijfers over ruim 1.000 onderwerpen die spelen binnen de gemeente. De cijfers zijn eenvoudig te vergelijken met Nederland en worden gepresenteerd in zelf samen te stellen tabellen, grafieken en kaarten. Het resultaat kunt u printen, opslaan of verwerken in een document.
Op deze website worden gegevens vnuit verschillende bronnen bij elkaar gebracht.

 

Leefbaarometer

In de Leefbaarometer vind je kaarten die de leefbaarheid per 1 januari 2012 weergeven en kaarten die de ontwikkelingen tot 1 januari 2012 tonen. Zo kun je niet alleen zien hoe de leefbaarheid op dit moment is in je gemeente of wijk, maar kun je ook zien hoe deze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Demowijzer

Ook een website met kaarten, maar dit keer vooral met demografische gegevens: is jouw wijk ouder of juist jonger dan het gemiddelde in Nederland ? (Let op: schokkende beelden !)

Gebruik sociale regelingen per wijk

NRC Handelsblad analyseerde de CBS-cijfers over het gebruik van onder meer werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, (bijzondere) bijstand en de AWBZ. Bekijk op deze interactieve kaart hoeveel mensen in jouw wijk gebruikmaken van sociale regelingen.

Oozo

Oozo biedt u inzicht in alle faillissementen, misdaad cijfers, meldingen van de hulpdiensten, vergunningen, woningen en bedrijven op gemeente-, wijk-, buurt- en zelfs straatniveau.

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex

Zie in een oogopslag hoe duurzaam de gemeente is, aan de hand van 16 indicatoren die het brede veld van duurzaamheid omvatten: Mens en Maatschappij, Milieu en Natuur, en Economie.

Stapelingsmonitor

Van hoeveel verschillende regelingen of voorzieningen maken de huishoudens in uw gemeente gebruik? Dit ziet u in de Stapelingsmonitor.
Je vindt het gebruik van voorzieningen binnen een buurt, maar ook het aantal regeling binnen een huishouden (stapeling).

Beste Buurt Elsevier 2015

Elsevier en Bureau Louter onderzochten alle gemeenten in Nederland op 101 punten.
Door de uitkomsten per gemeente met alle andere gemeenten te vergelijken ontstond een rangschikking.

Waar staat je gemeente ?

De benchmark Burgeroordelen laat zien hoe burgers denken over zeven leef- en werkthema’s en de relatie burger-bestuur.
Je kunt vergelijken met het landelijk gemiddelde, maar ook met zelf gekozen andere gemeenten.

 

Weet je nog een interessante website ? Geef het door via het contactformulier in het menu ‘Contact’

 

Deze pagina delen